Privacy verklaring

SYMUSIC acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven van de wijze waarop SYMUSIC persoonsgegevens verwerkt.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SYMUSIC zich aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Duidelijk (via deze privacyverklaring) vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SYMUSIC.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SYMUSIC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relatie verzamelt en verwerkt SYMUSIC hiertoe contactgegevens , waaronder uw naam , functie , zakelijke en of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toetsen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

Privacy verklaring SYMUSIC

 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bij bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij SYMUSIC rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en of diensten.
 • Als u regelmatig bij ons bestelt en of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per email op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor die doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft de mogelijk ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
 • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.
 • De artiesten op de website hebben aangegeven hier geen problemen mee te hebben.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Cookies

Cookies die via de website worden gegenereerd worden niet gebruikt voor verstrekking aan derden.

Nieuwsbrief

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website/shop invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derde versterkt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt SYmusic gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

SYMUSIC behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen in het privacy beleid.

Vragen, inzage of verzoeken tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage , correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dat kunt u deze richten aan:
SYMUSIC, Bremlaan 3 1702 VC Heerhugowaard of email: info@symusic.nl